WóTeZet

Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej

O nas

WóTeZet Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej jest ogólnopolskim czasopismem skierowanym do osób niepełnosprawnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek oferujących wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w naszym kraju.

Magazyn wydawany jest od grudnia 2004 roku, z roku na rok poszerzając grupę swoich czytelników. Bieżący nakład gazety to ok. 3000 egzemplarzy.

Czasopismo jest bezpłatne, przez co dostęp do niego jest nieograniczony. Oprócz tego na stronie internetowej „WóTezetu” można pobrać elektroniczną wersję gazety, w formacie pdf.

Redaktorem naczelnym „WóTeZetu” jest Marcin Halicki, natomiast wydawcą gazety jest Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących, organizacja pożytku publicznego działająca w Poznaniu od kwietnia 1996 roku. Poza działalnością wydawniczą prowadzimy
także dwie placówki terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością w różnym stopniu:

Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognik”,
znajdujący się przy ul. Ognik 20 B

oraz:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Ognik”,
zlokalizowany przy ul. Ognik 20 B i przy ul. Marcelińskiej 58.

Stowarzyszenie obejmuje wsparciem łącznie 85 podopiecznych.

Więcej o naszych działaniach na stronie spnis.poznan.pl

Najnowszy numer

WóTeZet 63

Pobierz plik PDF

Archiwum >