WóTeZet

Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej

O nas

WóTeZet Magazyn Ośrodków Terapii Zajęciowej jest ogólnopolskim czasopismem skierowanym do osób z niepełnosprawnościami, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek oferujących wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w naszym kraju.

Magazyn wydawany jest od grudnia 2004 roku, z roku na rok poszerzając grupę swoich czytelników. Bieżący nakład gazety to 2700 egzemplarzy.

Czasopismo jest bezpłatne, przez co dostęp do niego jest nieograniczony. Oprócz tego na stronie internetowej „WóTezetu” można pobrać elektroniczną wersję gazety, w formacie pdf.

Redaktorem naczelnym „WóTeZetu” jest Marcin Halicki, wydawcą gazety do 2017 roku było Stowarzyszenie Przyjaciół Niewidomych i Słabowidzących.

Od 2019 roku wydawcą czasopisma jest Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE, której głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, status ekonomiczny oraz wiek.

Najnowszy numer

WóTeZet 95

Pobierz plik PDF

Archiwum >